Konkurs na projekt Ławki Niepodległości

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza konkurs na opracowanie projektu Ławki Niepodległości – ławki pomnikowej upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

Ławka Niepodległości będzie pomnikiem o ustandaryzowanym wyglądzie, który powinien wyróżniać się estetyką i trwałością wykonania, nowoczesną i atrakcyjną formą artystyczną uwzględniającą jednocześnie historyczne odwołania. Swoim wyglądem będzie stanowić ozdobę lokalnego krajobrazu i przyciągać uwagę przechodniów. Możliwe powinno być również wkomponowanie ławki w szersze założenie urbanistyczne lub krajobrazowe (np. jako centralnego punktu skweru, założenia urbanistycznego dzielnicy czy miejscowości). Praca konkursowa może uwzględniać wykorzystanie wszystkich dostępnych technik, w tym multimedialnych, teleinformatycznych, świetlnych i innych, które umożliwią właściwe zrealizowanie celu.

Termin nadsyłania prac:
22 maja 2018

Regulamin i informacje:
http://m.mon.gov.pl/projekty/lawka-niepodleglosci/o-projekcie-o2018-04-19/

Kontakt:
e-mail: mwiater@mon.gov.pl


Nagrody

nagroda główna – 30 000 zł
dwa wyróżnienia po 8 500 zł