Konkurs na logo Akademii Rozszerzenia/Enlargement Academy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na logo Akademii Rozszerzenia/Enlargement Academy – organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projektu szkoleniowego dla urzędników z państw Bałkanów Zachodnich.

W konkursie na logo Akademii Rozszerzenia/Enlargement Academy mogą wziąć udział studenci wyższych szkół artystycznych w Polsce. Podstawowym kryterium oceny prac będzie ich uniwersalność, rozumiana jako możliwość wykorzystania oraz estetyczne prezentowanie się zarówno na dokumentach drukowanych (pisma urzędowe, certyfikaty, dyplomy itp.), jak i na stronach internetowych, a także na różnego rodzaju materiałach promocyjnych (długopisy, smycze, teczki itp.).

Akademia Rozszerzenia/Enlargement Academy została zainicjowana w 2015 r. i jest skierowana do przedstawicieli sześciu państw Bałkanów Zachodnich aspirujących do Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu przekazanie doświadczenia Polski z procesu reform, zwłaszcza dostosowania do standardów UE.

Termin nadsyłania prac:
do 15 maja 2018

Informacje i regulamin:
www.msz.gov.pl

Kontakt:
dpe.sekretariat@msz.gov.pl


Nagrody

I miejsce – 2 000 zł brutto
II miejsce – 1 300 zł brutto
III miejsce – 700 zł brutto