Konkurs „Pamiątka turystyczna z Olsztyna 2018”

Urząd Miasta Olsztyna ogłosił konkurs „Pamiątka turystyczna z Olsztyna 2018”. Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie pamiątki turystycznej, która kojarzy się ze stolicą Warmii i Mazur i odwołuje się do historii, kultury, tradycji, architektury miasta.

Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego, gadżety, np. breloczki, magnesy itp. Prace powinny promować Olsztyn, nawiązywać do jego bogactwa naturalnego, historycznego i kulturowego oraz być wykonane w taki sposób, aby możliwe było ich powielanie.

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

Komisja konkursowa wskaże pięć najlepszych prac. Z tej grupy wybierze laureata nagrody głównej (4 000 zł brutto), zaś internauci – laureata nagrody publiczności (1 000 zł brutto). Wszystkie nadesłane na konkurs prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Termin nadsyłania prac:
do 15 maja 2018

Regulamin i informacje:
https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/oglaszamy-konkurs-na-pamiatke-turystyczna-z-olsztyna.html


Nagrody

4 000 zł – nagroda jury
1 000 zł – nagroda internautów