Konkurs na projekt muralu

Organizatorem konkursu jest Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, który zostanie zrealizowany na ścianie budynku przy ul. Wałowej 24 w Gdańsku. Mural powstanie dla uczczenia 425 lat istnienia dzisiejszej PAN Biblioteki Gdańskiej (dawniej Bibliotheca Senatus Gedanensis).

Mural swoją treścią ma nawiązywać do historii Gdańska i bogatych zbiorów bibliotecznych. Proponowane są dwa tematy działań artystycznych:

  • wizerunek wybitnego gdańszczanina Jana Heweliusza
  • książka/biblioteka

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

Regulamin: http://bgpan.gda.pl/aktualnosc/konkurs-na-projekt-muralu/


Nagrody

15 000 PLN + realizacja projektu