Konkurs na projekt muralu

Muzeum II Wojny Światowej zaprasza do udziału w otwartym konkursie na projekt Muralu Artystycznego promującego Festiwal Kultury Utraconej. Mural swoją treścią ma nawiązywać do fenomenu kultury i sztuki międzywojennej, wielkich osiągnięć polskich artystów, również na arenie międzynarodowej. Ideą przewodnią ma być pokazanie strat, jakie polska kultura poniosła w latach 1939 – 1945 – zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Mural namalowany zostanie na szczytowej ścianie budynku przy al. Grunwaldzkiej 127 w Gdańsku.

Projekt powinien odznaczać się wysoką wartością artystyczną i zawierać logo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz logo Festiwalu Kultury Utraconej określone w załączniku nr 2 do Regulaminu. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce oraz wiedzą historyczną, propagującym przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. 

Proponowane są dwa tematy działań artystycznych:
a) wizerunki wybitnych polskich artystów z okresu międzywojennego (1918-1939),
b) obiekty kultury i dzieła sztuki. 


Uczestnikiem mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Regulamin: https://muzeum1939.pl/sites/default/files/plik/4b1ee9dd80a8b48e07505271e67a896825406.pdf


Nagrody

Nagroda Główna: 10 000 PLN
Możliwość przyznania nie więcej niż trzech wyróżnień po 1 000 PLN