Konkurs na projekt statuetki „Nagrody Ministra Gospodarki”

 

Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej w formie statuetki przyznawane są polskim firmom, laureatom wybranych konkursów o charakterze gospodarczym (w ciągu roku przyznaje się kilka/kilkanaście nagród).

Konkurs na projekt statuetki „Nagrody Ministra Gospodarki” skierowany jest do studentów i absolwentów polskich uczelni, w szczególności wydziałów/kierunków rzeźby, wzornictwa, form przemysłowych, projektowania, architektury itp.

Projekt statuetki „Nagrody Ministra Gospodarki” powinien odzwierciedlać polskość nagrody, proeksportowy i innowacyjny charakter polskiej gospodarki, otwartej na inwestycje z zagranicy.

 

 

 

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wniosek konkursowy z wymaganymi załącznikami (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu), kartę projektu – odrębną dla każdego projektu (stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu), model statuetki (bezpiecznie opakowany) oraz wizualizację projektu statuetki, wykonaną w dowolnym programie graficznym.

Dokumentację konkursową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 września 2014 r
. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Gospodarki) na adres:

Ministerstwo Gospodarki

Departament Instrumentów Wsparcia

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na projekt statuetki „Nagrody Ministra Gospodarki”.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres elektroniczny konkursu: konkurs.statuetka@mg.gov.pl

 


Nagrody

Za najlepsze projekty Komisja Konkursowa przyzna nagrody: 15 tys. zł dla laureata I nagrody i maksymalnie dwie nagrody dodatkowe w wysokości 5 tys. zł dla autorów wyróżnionych prac.