Nakręć swój biznes

Jeśli macie ciekawe pomysły na założenie działalności gospodarczej lub w Waszej ocenie prowadzony dotychczas biznes zasługuje na promocję i uznanie, to czas się tym podzielić za pomocą krótkich filmów reklamowych lub spotów telewizyjnych.

 

Jaki biznes?

Każdy! Zarówno już wdrożony i efektywnie realizowany, jak też ten pozostający jedynie w formie planu lub pomysłu. Warunkiem jest, by siedziba firmy lub miejsce zamieszkania osób biorących udział w konkursie miało miejsce na terenie województwa podlaskiego.

 

Technika?

Dowolna forma multimedialna.

 

Do kiedy?

Na filmy czekamy do 15 września 2014 r.

 

Co trzeba zrobić?

Należy nakręcić krótki film przedstawiający pomysł na biznes, w formularzu zgłoszeniowym podać swoje dane kontaktowe oraz opis swojego pomysłu na biznes. Komisja konkursowa nie będzie oceniała samego pomysłu na biznes a oryginalność podejścia do tematu, walory artystyczne, techniczne i promocyjne filmów, jak też wykorzystanie technik filmowych.

 

Nagrania wraz z formularzem należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
z dopiskiem „Nakręć swój biznes
(decyduje data dostarczenia formularza)


Nagrody

Ocena zgłaszanych prac konkursowych będzie przebiegała dwuetapowo. Kapituła Konkursowa przyzna jedną nagrodę główną, a w czasie trwania konkursu prace będą oceniane przez internautów i poddawane głosowaniu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: Kamery GoPro Hero+ oraz Nagroda Publiczności.