Konkurs na projekt znaczka pocztowego

Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego z okazji 500 rocznicy urodzin Zygmunta II Augusta. Skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII).

W 2020 roku przypada pięćsetna rocznica urodzin króla Zygmunta II Augusta, którego powszechnie kojarzymy z aktem Unii Lubelskiej z 1569 roku, miłością do Barbary Radziwiłłówny, a także ze słynną kolekcją arrasów zakupionych w Brukseli, podziwianych do dzisiaj w wawelskich komnatach.
Inspirując się wybranymi motywami z zachowanych renesansowych eksponatów na wawelskich ekspozycjach, a także korzystając z wybranych wydarzeń politycznych bądź prywatnych z życia króla, opracujcie projekt znaczka pocztowego, dedykowanego ostatniemu z Jagiellonów.

Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

  • Kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.
  • Kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych.

Regulamin:
https://wawel.krakow.pl/konkurs-na-znaczek-z-okazji-piecsetnej-rocznicy-urodzin-krola-zygmunta-augusta


Nagrody

Trzy nagrody główne oraz 3 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii.