„Ogrody wyobraźni”. Biennale Małych Form Graficznych

Katedra Projektowo – Artystyczna Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w I edycji ogólnopolskiego konkursu graficznego: Ogrody wyobraźni. Biennale Małych Form Graficznych.

Wyobraźnia – jej niezgłębione tajemnice są bramami do światów, w których może wydarzyć się wszystko, co jest piękne, dobre i uczciwe. Można spotkać mrówkę, delfina czy statek UFO. Interpretacje płynące z szeroko pojmowanej natury oraz kultury, każdy wizualizuje według własnych uczuć, doznań i doświadczeń. Grafika współczesna pozwala na pozawerbalne porozumienie, na stworzenie międzypokoleniowego forum dyskusyjnego. Tak zainspirowana wymiana myśli dotyczy wszystkich sfer życia – nie tylko życia duchowego. Pozwala się w pełni otworzyć na drugiego człowieka.

Można zgłosić max. 3 prace w dowolnej technice graficznej: grafika warsztatowa, grafika cyfrowa, techniki mieszane, techniki eksperymentalne.

Konkurs skierowany jest do młodzieży od 14 do 20 lat.

Regulamin: http://www.wa.uz.zgora.pl/pdf/REGULAMIN_BIENNALE_MALYCH_FORM_GRAFICZNYCH_17_09_2020.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Wystawa pokonkursowa