Konkurs na recenzję literacką

Wrocławski Dom Literatury  i organizatorzy Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie zapraszają do udziału w premierowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Celem konkursu jest promocja i wsparcie działalności na polu krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych twórczości pisarzy tworzących w języku polskim. 

Do udziału w konkursie zapraszone są osoby w wieku od 18 do 33 lat. Tematyka prac konkursowych została nakreślona bardzo szeroko – recenzje dotyczyć mogą zarówno jednej publikacji, jak i mieć charakter przekrojowy.

Regulamin: http://domliteratury.wroc.pl/content/121/konkurs_na_recenzje_literacka


Nagrody

1 miejsce: 3 000 PLN

2 miejsce: 1500 PLN

3 miejsce: 500 PLN

3 wyróżnienia: nagrody rzeczowe w postaci zestawów publikacji partnerskich wydawnictw Festiwalu Góry Literatury;

Nagrodą dodatkową może być publikacja Recenzji na łamach dwumiesięcznika „Książki. Magazyn do czytania”