Ogólnopolski konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Kutnowski Dom Kultury po raz 9. organizuje Ogólnopolski Konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

Konkurs adresowany jest do dorosłych, artystów plastyków i amatorów. Polega na wykonaniu ilustracji do piosenki (kilku piosenek) autorstwa Jeremiego Przybory. Dowolne techniki graficzne, malarskie, techniki autorskie. Ogłoszenie wyników w listopadzie na Festiwalu piosenek Jeremiego Przybory. Konkursowi towarzyszy wystawa i katalog.

Regulamin: http://www.stacjakutno.art.pl


Nagrody

Pula nagród: 8 000 PLN