Konkurs na System Identyfikacji Wizualnej

Organizatorem konkursu jest Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi jest jednostką budżetową prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych i cyberprzestępczości gospodarczej.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest dla twórców indywidualnych.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a)  funkcjonalność i użyteczność,

b)  innowacyjność i oryginalność,

c)  walory estetyczne,

d)  łatwość konwersji na różne media.

Regulamin: http://ieef.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Regulamin-konkursu-na-System-Identyfikacji-Wizualnej.pdf


Nagrody

Ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (3 miesiące) z wynagrodzeniem 4 000 PLN brutto miesięcznie.

2 wyróżnienia po 500 PLN