„Skrytykuj!” – konkurs na najlepsze recenzje filmowe

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny ogłosił konkurs na 3 najlepsze autorskie recenzje filmowe.

Recenzje filmów mogą być opracowane w 2 formach:

a) w formie pisemnej (dalej „Recenzja tekstowa”) albo

b) w formie ustnego wygłoszenia utrwalonego audiowizualnie (dalej „Recenzja video”)

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie w wieku od 15 do 19 lat zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem konkursu nie może być student.

Regulamin: https://www.skrytykuj.pl/files/regulaminy/Off_Camera_2019_-_regulamin_konkursu.pdf


Nagrody

Każdy Zwycięzca Konkursu zostanie – w ramach nagrody w Konkursie – członkiem 3-osobowego składu Jury Młodych 12.Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie i weźmie udział w festiwalowych pokazach filmowych odbywających się w ramach Festiwalu jako członek Jury Młodych oraz w Gali Otwarcia i Gali Zamknięcia Festiwalu, podczas której zostanie przyznana statuetka Jury Młodych wybranemu filmowi.