#Szkoła2030 – ogólnopolska burza mózgów dla edukacji

Jak stworzyć szkołę marzeń?

Społeczne Towarzystwo Oświatowe STO proponuje uczestnikom podróż w przyszłość. Zgodnie z konkursowym scenariuszem, 1 września 2030 roku polskie dzieci wrócą po wakacjach do szkoły, która jest szkołą marzeń – świetnie przygotowuje uczniów do życia w nowym, zmieniającym się świecie, a zarazem jest atrakcyjnym miejscem pracy dla nauczycieli i studentów. 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu eseju nt.: „Szkoła 2030 – jak odrobiliśmy lekcję i stworzyliśmy szkołę marzeń”

W esejach uczestnicy muszą wyjaśnić, w jaki sposób polska szkoła osiągnęła taki sukces w ciągu zaledwie dekady. 

W konkursie może wystartować każda osoba dorosła, legitymująca się polskim obywatelstwem. 

Regulamin: https://szkola2030.pl/wp-content/uploads/2019/03/Regulamin_konkursu_Szkola2030_Final.pdf


Nagrody

Pula 10 000 PLN