Konkurs Naukowy E(x)plory

Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza młodzież w wieku 13-20 lat do zgłaszania swoich nowatorskich projektów z różnych dziedzin do Konkursu Naukowego E(x)plory. 

Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców, promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata. E(x)plory przełamuje stereotyp, że nauka jest nudna, popularyzuje innowacyjne badania, rozwija potencjał i pomysły młodych ludzitworzących nowoczesne technologie. 

Do Konkursu Naukowego E(x)plory można zgłaszać zarówno projekty techniczne, jak i przyrodnicze czy społeczne. Mogą to być prace dotyczące jednej dziedziny lub projekty interdyscyplinarne.  W tym roku szczególnie mile widziane są projekty podejmujące tematykę związaną z ochroną środowiska. 

Strona konkursowa: https://www.explory.pl


Nagrody

Stypendia naukowe (główne nagrody to stypendia w wysokości 10 000, 7 000, 5 000 PLN)

Wyjazdy międzynarodowe

Nagrody rzeczowe