„Then&Now 2” – konkurs fotografii

Organizatorzy konkursu – Szlachetna Fotografia, Muzeum Narodowe w Gdańsku, MNG Gdańska Galeria Fotografii Oddział Zielona Brama, Alternative Photographic Supplies oraz Trójmiejska Szkoła Fotografii –
zapraszają do udziału wszystkich fotografów, którzy w swej twórczości posługują się tradycyjnymi manualnymi procesami historycznymi, takimi jak: mokry kolodion, technika gumowa czy technika albuminowa, jak również twórców wykorzystujących bardziej współczesne procesy, takie jak transfer polaroidowy czy wreszcie posługujących się fotografią otworkową, która oceniana będzie w specjalnej kategorii.

Druga edycja Konkursu Fotograficznego „Then & now” (Wczoraj i dziś) to nie tylko przegląd prac twórców wykorzystujących w swej pracy technologię sięgającą samych początków fotografii, wykonujących zdjęcia za pomocą technik zwanych dziś historycznymi, szlachetnymi czy alternatywnymi, ale przede wszystkim próba sięgnięcia do samych korzeni tego medium i ponownego zdefiniowania roli jaką pełnią one w fotografii współczesnej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób fizycznych, które ukończyły 13 rok życia.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • Fotografia otworkowa
  • Techniki alternatywne

Opłata za uczestnictwo: 40 PLN/10 EUR

Regulamin: https://cdn.shoplo.com/4756/files/regulamin-then-now-2020-1.pdf?_ga=2.195351468.1014439509.1574965609-1614890797.1571070478


Nagrody

Grand Prix: 3 000 PLN

2 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w wysokości 1 500 PLN

Wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej oraz publikacja w katalogu

Wystawa pokonkursowa w Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku