Konkurs o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, wspólnie z inicjatorami konkursu, Anną Osmólską-Mętrak i Januszem Zaorskim, zapraszają młode krytyczki i młodych krytyków w wieku do 33 lat, do nadsyłania prac do XXVI edycji wydarzenia.

Konkurs o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka zainicjowany został w 1994 r. przez reżysera Piotra Łazarkiewicza, dziennikarkę Magdę Sendecką oraz grono przyjaciół patrona konkursu. Krzysztof Mętrak (1945-1993), był jednym z najbardziej cenionych polskich krytyków filmowych i literackich, łączącym erudycję z niepodrabialnym autorskim stylem. Dlatego jednym z najważniejszych założeń Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka jest – poza odkrywaniem i wspieraniem utalentowanych autorów – traktowanie krytyki filmowej jako pełnoprawnego gatunku literackiego. To od początku jedno z najważniejszych kryteriów oceny nadsyłanych na konkurs prac. 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu co najmniej trzech prac krytycznych o tematyce filmowej. Całkowita objętość wszystkich nadesłanych prac nie może przekroczyć 32 000 znaków ze spacjami.

Regulamin: https://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?id=2988


Nagrody

I nagroda: rzeźba autorstwa Adama Myjaka oraz 12 000 PLN
II nagroda: 6 000 PLN
III nagroda: 3 000 PLN