Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas I – VIII z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Konkurs ma na celu kształtowanie w dzieciach nawyków regularnego uprawiania sportu, popularyzację aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki urazów oraz zmniejszenia ryzyka zachorowań, podniesienie świadomości nt. wpływu regularności zajęć fizycznych na kondycję psychofizyczną uczniów, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zachowanie należytych środków bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania ww. zagadnień.

Dwuetapowy konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

  • Uczniowie klas młodszych I – II
  • Uczniowie klas starszych III – IV
  • Uczniowie klas starszych V – VI
  • Uczniowie klas najstarszych VII – VIII

Regulamin: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/86938/Regulamin-konkursu-Moj-WF.pdf


Nagrody

Po 3 nagrody, wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej