Konkurs plastyczny „Pani Maria od krasnoludków…” – dla dzieci

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – IV szkół podstawowych. Zasięg ogólnopolski.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

Konkurs jest organizowany z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do wybranego wiersza lub fragmentu utworu poetyckiego Marii Konopnickiej. Praca powinna składać się z dwóch części: z lewej strony kartki – tekst wybranego utworu, z prawej strony – wykonana ilustracja. Format pracy: A3. Technika wykonania: dowolna.

Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, która nie była wcześniej wystawiana i nagradzana.

Regulamin konkursu www.biblioteka.sosnowiec.pl


Nagrody

Nagrody rzeczowe