Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Środek Wyrazu”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Środek Wyrazu” jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie. W konkursie mogą wziąć udział autorzy od 18 roku życia, debiutujący lub mający na koncie jedną książkę autorską.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyckich w czterech kopiach maszynopisu. Tematyka i forma prac jest dowolna. Każdy autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Powołane przez organizatorów jury w składzie: Andrzej Sosnowski, Barbara Klicka i Adam Wiedemann dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Termin nadsyłania prac
do 24 października 2018

Regulamin i informacje:
https://dokursynow.pl/konkursy/ogolnopolski-konkurs-poetycki-srodek-wyrazu-2018/


Nagrody

pula nagród 3 300 zł