Konkurs Politechniki Śląskiej na projekt maskotki i jej nazwę

Politechnika Śląska ogłasza konkurs na koncepcję maskotki wraz z jej nazwą dla uczelni. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.

 

Maskotka będzie wykorzystywana jako element promocji uczelni. Liczy się pomysł i zgodność koncepcji z misją, wizją oraz wartościami Politechniki Śląskiej. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy prace. Technika opracowania koncepcji maskotki jest dowolna.

Maskotka ma odzwierciedlać działalność Politechniki Śląskiej, budzić pozytywne skojarzenia, promować wartości, jakim hołduje uczelnia, która uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku i tolerancji. Projekt musi być zgodny z misją i wizją Politechniki Śląskiej jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, który prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Prace zostaną ocenione według czterech kryteriów: czytelność komunikatu, innowacyjność i pomysłowość, walory estetyczne projektu oraz potencjał promocyjny.

Termin zgłaszania prac:
do 31 maja 2018

Regulamin i informacje:
www.polsl.pl


Nagrody

I nagroda – 3 000 zł
II nagroda – 1 500 zł
III nagroda – 500 zł
5 wyróżnień