Konkurs sceniczny Open Slow w ramach Podlasie SlowFest 2018

Podlasie SlowFest 2018 zaprasza artystów scenicznych identyfikujących się z nurtem slow, m.in. piosenkarzy, wokalistów, muzyków-instrumentalistów, aktorów, kabareciarzy, tancerzy, performerów, do udziału w konkursie Open Slow na krótką formę sceniczną.

Po selekcji zgłoszeń nadesłanych do organizatora, do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych sześciu wykonawców (solistów lub grup). Wystąpią oni na scenie plenerowej w ramach Podlasie SlowFest 2018.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 15 maja 2018

Regulamin konkursu:
https://web.facebook.com/PodlasieSlowFest/notes/


Nagrody

1 500 zł dla każdego z sześciu finalistów