Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych 2018

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych zaprasza do udziału w Konkursie Prelegentów Filmowych podczas Letniej Akademii Filmowej 2018 w Zwierzyńcu.

 

Prelekcje konkursowe będą wygłaszane podczas 19. Letniej Akademii Filmowej, która odbędzie się w Zwierzyńcu (3-12 sierpnia 2018). Każdy uczestnik wygłasza prelekcję do wybranego przez siebie filmu z listy przygotowanej przez organizatora. Prelekcje są wygłaszane w języku polskim. Czas trwania prelekcji nie może przekroczyć 15 minut.

Swoje zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres: biuro@pfdkf.pl
Organizator wybierze maksymalnie 10 uczestników konkursu.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają i przebywają w Zwierzyńcu na własny koszt. Organizator zapewnia akredytację upoważniającą do udziału we wszystkich wydarzeniach Akademii.

Konkurs ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody popularyzacji wiedzy o filmie i podniesienie kwalifikacji prelegentów działających w dyskusyjnych klubach filmowych i instytucjach pokrewnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 12 lipca 2018 roku

Regulamin i informacje:
http://www.pfdkf.pl/konkurs.html


Nagrody

łączna kwota nagród wynosi 1 500 zł
o podziale tej kwoty decyduje jury