Triennale z martwą naturą

Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu zaprasza profesjonalnych artystów malarzy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Triennale z Martwą Naturą”.

 

W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy: dyplomanci wyższych uczelni plastycznych, absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, członkowie stowarzyszeń twórczych.

Do udziału przyjmowane będą prace wykonane w dowolnej technice malarskiej, o tematyce związanej z martwą naturą, wykonane w ciągu ostatnich trzech lat, uprzednio niewystawiane, będące własnością autorów. Maksymalna przekątna pracy: 150 cm. Każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia od jednej do trzech prac. Na podstawie nadesłanych fotografii jury zakwalifikuje obrazy na wystawę pokonkursową.

Temat martwej natury jest współcześnie nadal bardzo pojemny. W realizacjach malarskich tego rodzaju tradycja mierzy się z nowoczesnością, dając nowe, nieraz zaskakujące efekty. Konkurs otwiera możliwość poszerzenia i twórczej eksploracji formuły martwej natury oraz nowego spojrzenia na temat, który rozwija się wraz z rozwojem cywilizacji i mnożeniem przedmiotów.

Opłata za udział w konkursie: 70 zł

Termin zgłaszania prac:
do 7 września 2018

Regulamin i informacje:
www.bwasieradz.xip.pl


Nagrody

Grand Prix MKiDN – 15 000 zł
Nagroda Prezydenta Miasta Sieradza – 8 000 zł
Nagroda Starosty Sieradzkiego – 6 000 zł