Konkurs na informację medialną o ochronie własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w konkursie na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Prace konkursowe muszą dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji.

Do konkursu mogą przystąpić autorzy publikujący w prasie, Internecie, agencjach prasowych oraz realizujący audycje radiowe i telewizyjne. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Przedmiotem konkursu są:
• opublikowane artykuły prasowe,
artykuły internetowe opublikowane na portalach o tematyce biznesowej, gospodarczej, ekonomicznej i technicznej,
blogi poświęcone tematyce innowacyjności w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i strategii w oparciu o wykorzystanie własności intelektualnej, w tym przemysłowej,
• wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne,
• jednostkowe artykuły/audycje, zrealizowane w ramach cykli redakcyjnych.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Termin składania prac:
do 16 października 2018

Regulamin i informacje:
https://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2018/Menu05,824,7,index,pl/

Kontakt:
konkurs@uprp.pl

Photo by NordWood Themes on Unsplash


Nagrody

pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto