Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Mogą być również zgłaszane prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Konkurs skierowany jest do autorów prac naukowych poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej. Autorzy muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem konkursu są:
• prace habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego,
• prace doktorskie,
• prace magisterskie,
• prace licencjackie,
na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

Termin składania prac:
do 16 października 2018

Regulamin i informacje:
https://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2018/Menu05,824,7,index,pl/

Kontakt:
konkurs@uprp.pl

Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash


Nagrody

nagrody finansowe lub rzeczowe

Urząd Patentowy RP czyni starania na rzecz pozyskania nagród o jak największej wartości.
Lista nagród zostanie ogłoszona wkrótce na stronie konkursu.