Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, a jego organizatorem jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.

Celem naszego wydarzenia jest między innymi podtrzymywanie pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości oraz zachęta do poznawania historii Polski. Uważamy, że twórczość Jacka Kaczmarskiego idealnie się do tego nadaje. Opowiada ona bowiem o różnych okresach w dziejach naszego kraju: sarmackim, przedwojennym i komunistycznym. Co więcej, przybliża historię świata, dając przy tym okazję do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i składa się z trzech etapów.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski oraz absolwenci, którzy zakończyli edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dana edycja Konkursu.

Regulamin: http://cmjordan.krakow.pl/uploads/download/Regulamin%20Konkursu%20Jacka%20Kaczmarskiego%202020.pdf


Nagrody

I nagroda: 1 300 PLN
II nagroda: 700 PLN
III nagroda: 500 PLN