Konkurs Piosenki Poetyckiej „A Ty Się Śmiej”

Organizatorem konkursu piosenki poetyckiej ,, A Ty Się Śmiej im. Pawła Ciesielskiego” jest Fundacja imienia Stanisława Pomian – Srzednickiego.

W Konkursie mogą wziąć udział soliści od 16 roku życia (wymagana pisemną zgoda rodziców, opiekunów prawnych), górna granica wieku nie jest ograniczona, będący jednocześnie autorami tekstów zgłoszonych do konkursu piosenek poetyckich, tzn. poetyckiej formy literackiej stworzonej celowo w swoim pierwotnym zamyśle jako tekst piosenki poetyckiej.

Uczestnik zgłasza dwa utwory z własnym tekstem w języku polskim (Organizator nie dopuszcza tłumaczeń tekstów) i jeden utwór Pawła Ciesielskiego.

Skład wykonawczy nie może przekraczać 3 osób łącznie z wokalistą – autorem tekstu.

Regulamin: http://srzednicki.org/wydarzenia/


Nagrody

Grand Prix: 3 000 PLN + statuetka

II Nagroda: 1 000 PLN

III Nagroda: 500 PLN