XL Konfrontacje Fotograficzne

Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne i Związek Polskich Artystów Fotografików zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii KONFRONTACJE 2020.

Prace prosimy nadsyłać w formie autorskich zestawów, Iiczących 3 do 5 zdjęć każdy, w formacie od 24×30(A4) cm do 70×100 cm. Zaleca się dostosowanie formatu zestawów do ram aluminiowych (100 x70cm). Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat.

Opłata za uczestnictwo: 50 PLN.

Regulamin: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2692283467518152&set=pcb.2692293424183823&type=3&theater


Nagrody

I Nagroda: 4 000 PLN

II Nagroda: 3 000 PLN

III Nagroda: 2 000 PLN

Wyróżnienie: 1 000 PLN

Dyplomy + nagrody sponsorów

Udział w Konfrontacjach (Organizatorzy pokrywają koszty pobytu i posiłków)