Wojewódzki konkurs plastyczny

Centrum Kultury Zamek Krzyżackiw Toruniu zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym „V kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV.”

W Konkursie mogą wziąć udział także studenci uczelni wyższych mających swe siedziby na terenie województwa, a nie będący zameldowani na jego terenie. Wymagane jest wówczas zaświadczenie z uczelni.

Temat prac powinien obejmować tematykę związaną z historią średniowiecza (X – XV w.) na ziemiach polskich, rozumianą jako: zabytki, postacie, sceny z życia codziennego lub batalistyczne, wydarzenia historyczne.

Regulamin: http://ckzamek.torun.pl/images/Plakaty2020/Regulamin_2020.pdf


Nagrody

W regulaminie