Konkursu na koncepcję scenariusza widowiska audiowizualnego

Gdańsk zaprasza do konkursu na stworzenie koncepcji scenariusza widowiska audiowizualnego bazującej na oryginalnym pomyśle, który przedstawiłby miasto w inspirujący sposób.

Na podstawie koncepcji scenariusza zostanie sporządzony scenariusz realizacyjny oraz finalnie: widowisko audiowizualne przeznaczone do wielokrotnej prezentacji w Sali z makietą śródmieścia Gdańska w budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku.

Widowisko, które będzie zrealizowane na podstawie wybranej koncepcji scenariusza ma:

  1. czerpać inspirację z bogatej historii miasta i jego kultury,
  2. dostarczyć ciekawą informację o mieście,
  3. przedstawić miasto w inspirujący sposób, pobudzić wyobraźnię widza, wzbudzić zainteresowanie miastem,
  4. wykorzystać potencjał makiety jako nośnika istotnych informacji i jako przestrzeń doprojekcji,
  5. być dostosowane do warunków technicznych panujących w sali makiety.

Regulamin: https://www.gdansk.pl/download/2019-08/133906.pdf


Nagrody

Nagroda I: 10 000 PLN

Nagroda II: 7 000 PLN

Nagroda III: 5 000 PLN

Wyróżnienia

Maksymalna łączna pula nagród wynosi 30 000 PLN