Konkurs fotograficzny „Polska Jest Piękna”

Konkurs towarzyszy Festiwalowi Fotografii Ojczystej, a jego celem jest popularyzowanie piękna Polski w fotografii artystycznej.

Konkurs ma charakter otwarty.

Opłata konkursowa: 30 PLN.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/12CxrepQ4Q-hhFHyHKlqU376vrvPS_JzB/view


Nagrody

Publikacja

Wystawa

Nagrody rzeczowe

Medale