„Gdańskie Łąki Miejskie 2019” – fotografia

Otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Prezydenta Miasta Gdańsk. Udział mogą brać osoby zamieszkujące na terenie Gdańska.

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć gdańskich łąk w miejskim krajobrazie w 2019 oraz uwrażliwienie mieszkańców na kwestie przyrodnicze, estetyczne i zrównoważone tworzenie zielonej infrastruktury miasta.

Regulamin: https://www.gdansk.pl/download/2019-05/128954.pdf

page1image2975302176

page1image2975305664

Nagrody

I miejsce: 700 PLN

II miejsce: 500 PLN

III miejsce: 300 PLN