Perły Polskiej Przyrody – konkurs fotograficzny

Konkurs ma na celu prezentację różnorodności przyrodniczej Polski poprzez przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców walorów przyrodniczych naszego kraju.

Fotografia staje się nie tylko relacją z obserwacji natury i fascynacji zjawiskami przyrodniczymi, ale także osobistą narracją łączącą niezwykłości świata przyrody z artystyczną wrażliwością i umiejętnością przekazywania obrazu za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego dającego możliwość podziwiania niesamowitych przedstawień natury. 

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski, powyżej 16 roku życia.

Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające dziko występującą przyrodę Polski. Tematyka konkursu obejmuje następujące kategorie: grzyby, rośliny, owady i pajęczaki, ptaki, zwierzęta, oraz krajobrazy. Do konkursu nie należy zgłaszać zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe, zwierzęta sfotografowane w zoo czy innej hodowli, albo rośliny lub grzyby w warunkach uprawy. 

Na konkurs można przysłać prace w limicie do 3 sztuk w każdej z powyższych kategorii.

Regulamin: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/attachments/article/1616/Perły%20Polskiej%20Przyrody%20-%20regulamin%20konkursu%202019.pdf


Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy