Konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP organizuje otwarty konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej.

Konkurs jest adresowany do wszystkich osób niezależnie od wieku. Każdy autor lub zespół (do czterech osób) może zgłosić dowolną liczbę filmów. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 60 sekund (1 minuta). Może być wykonany w dowolnej technice (format pliku – patrz regulamin).

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Termin nadsyłania prac:
do 16 października 2018

Regulamin i informacje:
www.uprp.pl

/photo by Nathan Dumlao on Unsplash/


Nagrody

I miejsce – 5 000 zł brutto
II miejsce – 3 000 zł brutto
III miejsce – 1 500 zł brutto
jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia