XXVII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biuro”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biuro”.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Uczestnikami konkursu mogą być artyści plastycy, absolwenci i studenci uczelni i wydziałów plastycznych oraz pokrewnych w kraju i za granicą.

Konkurs został objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Pracy.

Termin nadsyłania prac:
do 1 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
www.ciop.pl

Kurator konkursu:
Agnieszka Szczygielska (CIOP–PIB)
tel. 22 623 36 86
e−mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl


Nagrody

I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 3 000 zł
III nagroda – 2 000 zł
pięć wyróżnień po 1 000 zł