„Krajobraz Górski” – konkurs fotograficzny im. Jana Sunderlanda

XLI edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką.

Opłata za uczestnictwo: 40 PLN

Regulamin: http://www.mok.nowytarg.pl/images/stories/aktualnosci/2021/styczen/regulamin_sund2021.pdf


Nagrody

I nagroda: 10 000 PLN
II nagroda: 2 500 PLN
III nagroda: 1 000 PLN
Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy
Nagrody Burmistrza Nowego Targu: 1 000 PLN