Kreatywna Kultura – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego KREAtywna kulTURA organizowanego przez Krotoszyński Ośrodek Kultury. Na uczestników czekają dwie kategorie konkursowe, a w tym roku tematami są: MIEJSCE KULTURY oraz PRAWDZIWE EMOCJE.

Konkurs ma charakter otwarty i nie ma ograniczeń wiekowych.

Regulamin: https://kok.krotoszyn.pl/aktualnosc-25854-rusza_konkurs_fotograficzny_kreatywna.html


Nagrody

I miejsce: 700 PLN (w każdej kategorii)

II miejsce: 500 PLN (w każdej kategorii) 

III miejsce: 300 PLN (w każdej kategorii)