Gobelin Roku 2019

Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza do udziału w konkursie „Gobelin roku”.

„Tkactwo to wyjątkowa dziedzina rzemiosła artystycznego, posiadająca wielowiekową tradycję – od twórcy wymaga ogromnego kunsztu, precyzji oraz cierpliwości, a jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę wyobraźnia. 
Ideą konkursu jest przede wszystkim promowanie i popularyzacja tego zanikającego dziś dziedzictwa, ale zależy nam również na integracji i wymianie twórczej energii jego uczestników. „

W wystawie konkursowej mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które amatorsko zajmują się tkaniem gobelinów.

Gobeliny zgłoszone na ekspozycję nie mogą być wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w konkursach organizowanych przez Dom Kultury Kadr.

Regulamin: https://www.dkkadr.waw.pl/gobelin-roku-2019/regulamin-konkursu-gobelin-roku-2019/


Nagrody

Organizator przewiduje nagrody pieniężne

Wystawa pokonkursowa