gobelin

Gobelin Roku 2019

Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza do udziału w konkursie „Gobelin roku”. „Tkactwo to wyjątkowa dziedzina rzemiosła artystycznego, posiadająca wielowiekową tradycję – od twórcy wymaga ogromnego…