Międzynarodowe Biennale Fotografii Ulicznej „Moment”

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Fotografie przesłane na Konkurs powinny być wykonane po 1 maja 2017.

W konkursie można przesyłać zdjęcia wykonane w nurcie fotografii ulicznej (ang. street photography). Czy przesłana fotografia jest zgodna z tematem zdecyduje powołane Jury.

Opłata za uczestnictwo w konkursie: 30 PLN.

Nabór prac rozpoczyna się 6 maja 2019.

Regulamin: https://www.momentbiennale.czestochowa.pl/article/regulations-1


Nagrody

1 nagroda: 6 000 PLN 
2 nagroda: 4 000 PLN 
3 nagroda: 3 000 PLN

Wystawa pokonkursowa