KREDKI | konkurs plastyczny dla dzieci

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do udziału w Konkursie Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI.

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież. Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z regionów pogranicza: woj. podkarpackie, kraj: koszycki, preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Organizator nie narzuca tematu.

Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika.

Strona konkursowa: https://rckp.krosno.pl/strona-197-kredki_konkurs_plastyki_dzieci_i.html


Nagrody

Nagrody rzeczowe