kwalifikACJA | konkurs edukacyjny

Organizatorem Konkursu jest Fundacja VCC.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, tj. swoim zasięgiem obejmuje obszar wszystkich województw i jest adresowany do uczniów branżowych szkół I stopnia i techników. Składa się z 3 etapów.

Tematem przewodnim projektu jest hasło: „kwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”.

5 kategorii konkursowych.

Regulamin: https://vccsystem.eu/wp-content/uploads/2020/03/REGULAMIN_kwalifiAKCJA_regulamin_A4.pdf


Nagrody

Autorom najwyżej ocenionych Projektów zgłoszonych do Konkursu w każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody/stypendia:

I miejsce w danej kategorii; 3 000 PLN,

II miejsce w danej kategorii: 1 800 PLN,

III miejsce w danej kategorii: 1 200 PLN.

Nauczyciel zawodu będący opiekunem Laureata I miejsca w danej kategorii otrzyma nagrodę w postaci Vouchera.