VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec

Konkurs ma charakter otwarty – przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących, jak i autorów z dorobkiem literackim. (W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci I miejsca z poprzednich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”).

Jeden autor może nadesłać zestaw od 1 do 3 wierszy (nienagradzanych w innych konkursach, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) będących jego własną pracą.

Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach: 

  • Kategoria I : osoby od 13 (ukończone) do 18 lat 
  • Kategoria II : osoby powyżej 18 lat

Konkurs obejmuje poezję o tematyce wiejskiej.

Regulamin: http://www.lubenia-biblioteka.pl/upload/file/Afisz%20Regulamin%20VIII%20OGÓLNOPOLSKI%20KONKURS%20POETYCKI%20im_S_%20KOPIEC%202020%20(1).pdf


Nagrody

Kategoria I: trzy nagrody rzeczowe

Kategoria II: nagrody pieniężne (I nagroda: 500 PLN plus statuetka „LUBEŃSKI DZWON”; II nagroda: 300 PLN ; III nagroda: 200 PLN)