„Latające Cuda Natury” – konkurs fotograficzny

„Latające Cuda Natury 2020” to VII edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie.

Patronat nad konkursem objęły: Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Roztoczańsko – Podkarpacki, Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Animus” oraz Starosta Powiatu Niżańskiego.

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii unikalnego piękna zwierząt, które posiadają umiejętność latania, zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym, popularyzacja fotografii przyrodniczej poprzez organizowanie wystaw oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs jest otwarty dla twórców z kraju i zagranicy (nie ma ograniczeń wiekowych).

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace, wykonane w dowolnej technice.

Opłata za uczestnictwo: 20 PLN.

Link do regulaminu – http://kultura-jarocin.pl/wp-content/uploads/2020/04/Regulamin-konkursu-lataj%C4%85ce-cuda-natury-2020.pdf


Nagrody

I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 1 000 PLN oraz statuetka „Złota Wiewióra”
II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 500 PLN oraz statuetka „Ruda Wiewióra”
III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 300 PLN oraz statuetka „Wiewióra Czarna”
Wystawa pokonkursowa