„Leśne strofy na lato” – konkurs poetycki

Organizatorem konkursu poetyckiego jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Głównym celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości na piękno lasu oraz promowanie twórczości inspirowanej środowiskiem leśnym.

Przedmiotem konkursu jest wiersz ilustrujący szeroko pojęte przeżycia związane z pobytem w lesie. Utwór powinien koncentrować się wokół kluczowego słowa: las. Autor może odnieść się m.in. do złożoności i bogactwa środowiska leśnego oraz zmian w nim zachodzących. Może również skoncentrować się na jednym wybranym walorze lasu.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży od 13 do 18 roku życia oraz osób dorosłych (19+).

Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac konkursowych, przygotowanych jedynie w wersji elektronicznej.

Regulamin: https://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/projekt-lesne-strofy-na-lato-


Nagrody

Nagrody rzeczowe
Publikacja