„Łódzkie ściany – edycja druga 2017”

 

 

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczno-plastyczny na opracowanie projektu muralu iluzorycznego o tematyce architektonicznej „Łódzkie ściany – edycja druga 2017”. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zainicjowanie dyskusji o możliwościach i szansach płynących z utworzonego dla konkretnego budynku i konkretnego miejsca podejścia do zagospodarowania ściany szczytowej. Pożądanym efektem konkursu jest wyłonienie najlepszych propozycji murali, jako malarstwa iluzorycznego o charakterze architektonicznym lub architektoniczno-przyrodniczym.

Treść muralu musi korespondować z otoczeniem, nawiązywać do tożsamości miejsca, wpasować się w klimat miasta. Mural dzięki swej osobliwości może (i powinien) stać się wizytówką przestrzeni w której istnieje.

Zadaniem uczestników jest stworzenie muralu iluzorycznego, a zarazem dającego obserwatorowi poczucie realności lub wręcz łudzącego, że przedstawiony na płaszczyźnie obraz jest kontynuacją lub rozszerzeniem otaczającej rzeczywistości. Odpowiednie zastosowanie zasad perspektywy oraz pozostałych środków malarskich powinno wywoływać u odbiorcy złudzenie trójwymiarowości. Efekt iluzoryczności może zostać uwydatniony dzięki wykorzystaniu prawdziwych elementów architektonicznych istniejących na zadanej ścianie.

Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych, jak i architekci czy designerzy. Liczy się kreatywność!

 

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie muralu wyłącznie do realizacji
w technice malarskiej, bez możliwości wprowadzania dodatkowych elementów przestrzennych oraz wykorzystania innych materiałów. Wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku. Autorzy projektów muszą mieć świadomość skali efektu końcowego jako wyniku odpowiedniego zastosowania zasad perspektywy oraz dokładnego zwymiarowania ściany. Mural ma pokrywać całą powierzchnię przedmiotowych ścian. Organizator oczekuje, że proponowane dzieło będzie wpisywało się i wzmacniało tożsamość miasta Łodzi. Należy podkreślić, że granica działki, w której zlokalizowana jest ściana sąsiaduje z przestrzeniami publicznymi.

„Mural iluzoryczny” będący przedmiotem konkursowego opracowania projektowego ma być zlokalizowany w Strefie Wielkomiejskiej w Łodzi. Organizator Konkursu proponuje dwie lokalizacje murali. Uczestnicy Konkursu powinni wybrać jedną lub obie z proponowanych lokalizacji konkursowych i do każdej przedstawić (i złożyć jako osobną pracę) indywidualne opracowanie projektowe.

 

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=14187

 


Nagrody

Dla lokalizacji: ul. J. Kilińskiego 41

 

I nagroda                                                           7 500 zł

II nagroda                                                          5 000 zł

III nagroda                                                         3 500 zł

Pula nagród przeznaczona na wyróżnienia           3 000 zł

Honorowa Nagroda Architekta Miasta               4 000 zł

 

Dla lokalizacji: ul. A. Struga 48

 

I nagroda                                                           7 500 zł

II nagroda                                                          5 000 zł

III nagroda                                                         3 500 zł

Pula nagród przeznaczona na wyróżnienia           3 000 zł

Honorowa Nagroda Architekta Miasta               4 000 zł