MAGIA LOTU – konkurs plastyczny

Konkurs adresowany jest do rodzin (dzieci z rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) oraz grup szkolnych i podwórkowych (maksymalnie 5-osobowych), które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami lub dziadkami) wykonają pracę plastyczną, której tematem jest scena związana z lataniem, lotnictwem, samolotami oraz marzeniami o lataniu.

Poprzez scenę rozumie się plastyczne przedstawienie tematu związanego z lataniem wraz z tłem/otoczeniem. Cała powierzchnia pracy powinna być wypełniona treścią. Praca może zostać wykonana dowolną techniką płaską (nie przestrzenną), np.: kredki, farby, pisaki, pastele, itp. Praca ma być wykonana na papierze, bristolu, kartonie, kartonie kolorowym, tekturze. Minimalny format pracy to B2 (500×700 mm, pion lub poziom). Każdy z uczestników (rodzina) może złożyć maksymalnie jedną pracę.

Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Szczegóły na stronie organizatora: https://mcksokol.pl

Regulamin Konkursu: https://mcksokol.pl/images/rfmuploads/main/mck/inne/2023/magia_lotu/MAGIA_LOTU_-_regulamin_02.06.2023.pdf


Nagrody

Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach: praca rodzinna i praca grupowa.
Nagrody rzeczowe
Vouchery
Lot widokowy