Międzynarodowy konkurs architektoniczny „REINTERPRETACJA PRZESTRZENI”

Adaptacja terenu zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością swobodnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej, historycznie ukształtowanej struktury.

Zasady rewitalizacji:

  • przestrzeń wielofunkcyjna z możliwością szybkiego przekształcenia w środowisko, zarówno do użytku indywidualnego, osobistego, jak i grup zwiedzających;
  • zachowanie historycznej struktury urbanistycznej terytorium i ducha miejsca (genius loci);
  • zagospodarowanie przestrzenne terenu zgodnie z ukształtowaną strukturą zespołu i opracowaną koncepcją rewitalizacji i zagospodarowania zespołu;
  • ujednolicenie przestrzeni poza budynkami wzdłuż ogrodzenia za pomocą pawilonów i architektury krajobrazu, konstrukcji kryjących, ruchomych struktur przekształcających i innych środków;
  • zorganizowanie półotwartej przestrzeni między budynkami w celu komunikacji i komfortowego poruszania się między nimi, z uwzględnieniem ochrony przed wpływami atmosferycznymi i całorocznego trybu pracy kompleksu;
  • organizacja wielofunkcyjnej otwartej mobilnej przestrzeni publicznej w centralnej części parkowej zespołu;
  • bezpieczeństwa odwiedzających, w tym w związku z możliwymi rosyjskimi uderzeniami rakietowymi.

ORGANIZATORZY:
Narodowy Związek Architektów Ukrainy
KP Przestrzeń innowacyjnych kreacji PAŁAC Rada Miasta Iwano-Frankiwsk
WSPARCIE:
Wydział Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej Iwano-Frankowska
https://picpalace.com.ua/contest#Архітектурнийконкурс


Nagrody

Pierwsza nagroda: 70 000 UAH
Druga nagroda: 50 000 UAH
Trzecia nagroda: 30 000 UAH
Wyróżnienie: 10 000 UAH
Wyróżnienie: 10 000 UAH
Wyróżnienie:10 000 UAH