Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”

Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zapraszają do udziału w konkursie poetyckim Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei konkursu. Forma utworów jest dowolna. Można zgłosić 3-5 utworów poetyckich.

Termin nadsyłania prac:
do 15 czerwca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.csm.tarnow.pl/wydarzenie/160,malopolska-nagroda-zrodlo

Kontakt:
Piotr Kania – koordynator konkursu – tel. (14) 68 46 013, e-mail: gok@borzecin.pl


Nagrody

I nagroda – 3 500 zł
II nagroda – 2 500 zł
III nagroda – 1 500 zł
pięć wyróżnień po 600 zł
Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski